MANHATTAN UNI - Nolte Studio

◄ FRONTE

MANHATTAN UNI

Od kvarcno sive, preko crno zelene do crvene – kuhinjska fronta MANHATTAN UNI dostupna je u nizu modernih boja koje se mogu dobro kombinirati.

Arctic white - 48A
White - 490
Magnolia - 491
Sahara - 498
Platinum grey - 48P
Quartz grey - 48Q
Graphite - 48G
Henna red - 48H
Olive - 49V
Black Green - 48B

Primjeri kuhinja sa frontom

Podijeli na:

Želite da Vam besplatno isplaniramo kuhinju?

Rezervirajte termin